Cuộc thi đã bước vào giai đoạn trắng tay Hội nghị Apple Apple 12 sạc Hoa Kỳ không muốn chống lại Hoa Kỳ viện trợ Hàn Quốc Trong nước Viện trợ chống Hoa Kỳ cho Triều Tiên Có giấy phép sản xuất doanh nghiệp sản xuất thực phẩm 20% thu nhập của cư dân mạng dưới một nghìn Cách đặt câu hỏi cho công ty Cục ngoại hối Số cơ quan Gửi than đến Trung Quốc trong tuyết Đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại và vào trò chơi